الاثنين، 10 أكتوبر 2011

GIGOLO FASHION F/W 11/12

GIGOLO FASHION F/W 11/12 | ALFRED KOVAC by VITO RIZZI

12 1 GIGOLO FASHION F/W 11/12 | ALFRED KOVAC by VITO RIZZI
Serbian model [] is photographed by Vito Rizzi for the
Fall/winter 2011/12 campaign of Italian label Gigolo Fashion.
12 2 GIGOLO FASHION F/W 11/12 | ALFRED KOVAC by VITO RIZZI
12 3 GIGOLO FASHION F/W 11/12 | ALFRED KOVAC by VITO RIZZI
12 4 GIGOLO FASHION F/W 11/12 | ALFRED KOVAC by VITO RIZZI
sf6 800x727 GIGOLO FASHION F/W 11/12 | ALFRED KOVAC by VITO RIZZI

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق