الاثنين، 10 أكتوبر 2011

JUNIOR # 32 | TANGA by MARCIO AMARAL

JUNIOR # 32 | TANGA by MARCIO AMARAL

JUNIOR 32 TANGA BY MARCIO AMARAL 01 800x1048 JUNIOR # 32 | TANGA by MARCIO AMARAL
Thiago Bergamasco [MAJOR], Ariel Iglesias [ELO] e Jefferson Lopes [TEN], em fotos de Marcio Amaral e make&hair de Carlos Pompeio, no editorial “Tanga” da edição de número 32, desse mês, da revista Junior.
JUNIOR 32 TANGA BY MARCIO AMARAL 02 800x1048 JUNIOR # 32 | TANGA by MARCIO AMARAL
JUNIOR 32 TANGA BY MARCIO AMARAL 03 800x1048 JUNIOR # 32 | TANGA by MARCIO AMARAL
JUNIOR 32 TANGA BY MARCIO AMARAL 04 800x1048 JUNIOR # 32 | TANGA by MARCIO AMARAL
JUNIOR 32 TANGA BY MARCIO AMARAL 05 800x1048 JUNIOR # 32 | TANGA by MARCIO AMARAL
JUNIOR 32 TANGA BY MARCIO AMARAL 06 800x1048 JUNIOR # 32 | TANGA by MARCIO AMARAL
JUNIOR 32 TANGA BY MARCIO AMARAL 07 800x524 JUNIOR # 32 | TANGA by MARCIO AMARAL
Related Posts with Thumbnails

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق